Menü Bezárás

A 2021. évi XCVIII. törvény 16. § alapján a vendéglátó üzlet üzemeltetője az NTAK-ba történő regisztrációt 2021. november 1. napjával köteles megkezdeni. Ezt követően az adatok szolgáltatására és továbbítására 2022. július 1. napjától köteles.

A vendéglátó üzlet üzemeltetőjének, a Kormány rendeletében meghatározott műszaki előírásoknak megfelelő, olyan vendéglátó szoftvert kell majd alkalmaznia, amely alkalmas arra, hogy legalább egy alkalommal a tárgynapot követő 24 órán belül, automatikusan, a tárgynapra vonatkozó, a napi adatszolgáltatás körébe tartozó, személyes adatot nem tartalmazó, forgalmi jellegű adatokat az NTAK részére továbbítsa. A kötelező adatszolgáltatás a pénztárgép törvényt nem érinti, pénztárgépet továbbra is használni kell a vendéglátásban.

Kivonat a törvényből:

6. § A turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény (a továbbiakban: Turizmus törvény) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. § E törvény hatálya az államháztartás központi alrendszeréből, valamint az európai uniós forrásokból nyújtott költségvetési támogatás igénybevételével megvalósuló turisztikai fejlesztésekre, továbbá a szálláshely-szolgáltatókra és szálláshely-szolgáltatást igénybe vevő és a szálláshelyet vele együtt igénybe vevő személyekre, a vendéglátó üzlet üzemeltetőkre és a vendéglátó üzlet szolgáltatásait igénybe vevő személyekre, továbbá a turisztikai attrakció üzemeltetőkre, a turisztikai attrakciót látogató és igénybe vevő személyekre terjed ki.”

7. § 

10. vendéglátó üzlet: a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló kormányrendeletben meghatározott vendéglátóhely üzlettípusok, ahol a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 2. § 30. pontja szerinti vendéglátás tevékenységet folytatnak;

11. vendéglátó üzlet üzemeltetője: a vendéglátó üzlet bérlője vagy tulajdonosa.”

12. §

„9/G. § (1) A vendéglátó üzlet üzemeltetője a Kormány rendeletében meghatározott műszaki előírásoknak megfelelő olyan vendéglátó szoftvert alkalmaz, amely alkalmas arra, hogy a 9/B. § (1) bekezdésében meghatározott adatokat a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ részére továbbítsa.

(2) A Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. az (1) bekezdésnek megfelelő szoftvert térítésmentesen biztosítja.

16. § A Turizmus törvény 9. alcíme a következő 12/A. és 12/B. §-sal egészül ki:

„12/A. § (1) A vendéglátó üzlet üzemeltetője a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központba történő regisztrációt 2021. november 1. napjával köteles megkezdeni, az adatok szolgáltatására és továbbítására 2022. július 1. napjától köteles.

(2) A 9/C. § (1) bekezdésében foglalt regisztrációs kötelezettséget a vendéglátó üzlet üzemeltetője vonatkozásában a vendéglátó üzlet üzemeltetői tevékenységet 2021. november 1. napján már ellátókra, illetve azt követően megkezdő szolgáltatókra kell alkalmazni.